Ydelser
Vore ydelser

I takt med at varmestyringer og CTS anlæg bliver mere og mere avancerede oplever mange bygningsejere og ejendombesiddere at betjeningen af varme og ventilations anlæg bliver uoverskulig og svært tilgængelig.

NIH energy tilbyder derfor i større eller mindre grad at overtage drift og overvågning af varmecentraler og teknikrum, gerne i samarbejde med lokale varmemestre og viceværter.

Med i ydelsen er gennemgang af eksisterende serviceaftaler, som ofte kan optimeres både mht. indhold og pris.

Ydelsen har vist sig som en særdeles god investering for vore kunder, fordi uregelmæssigheder, fejl og mangler opdages i tide før de resulterer i egentlig havari og fordyrende driftssituationer. 

 

Kontakt

Niels Hansen
: 31 48 73 68