Ydelser
Vore ydelser

Optimal styring af bygningers varme og ventilationsanlæg samt køling i form af aircondition er ofte en stor udfordring for bygningejere. Især hvis den aktuelle bygning har gennemgået flere om- og tilbygninger eller har ændret anvendelse.

Én af vore helt stor kompetanceområder er at analysere bygningers aktuelle varme behov og sammenholdt med de aktuelle installationer udfører større eller mindre ændringer i de tekniske installationer samt optimere styringen af anlæggene.

Herved opnår vore kunder et forbedret indeklima uden trækgener og tilpas komforttemperatur til glæde for bygningens brugere.

Ofte realiseres også ganske store energibesparelser ved at varmeanlæg, køleanlæg og ventilationsanlæg arbejder efter samme setpunkter
Især natsænkning i offentlige og erhvervsbygninger bygninger er ofte et stort besparelsespotentiale.

Et typisk sagsforløb i denne type sager består af:

  • En screening af bygningens aktuelle varmebehov og tekniske installationer. Screeningen udføres uden beregning og har til formål at afdække omfanget og økonomien i optimeringen af de tekniske installationer samt de aktuelle udfordringer man oplever i indeklimaet f.eks.: overtemperaturer om sommeren, trækgener fra ventilationsanlæg eller dårlig udluftning
  • Udarbejdelse af projekt i form af projektbeskrivelse og udbudsmateriale, samt indhentning af tilbud fra håndværkere.
  • Byggeledelse og sikring at projektet udføres i produkter af god kvalitet og til den rigtige pris.
  • Opfølgning på det færdige projekt, indstillig af setpunkter i CTS styringen og dokumentation af besparelser og indeklima.
  • Ofte udføres også efterfølgende drift og overvågning af de tekniske anlæg i samarbejde med det tekniske personale.

Kontakt

Niels Hansen
: 31 48 73 68